TR
EN

EBYS GİRİŞ
E-BELGE DOĞRULAMA
ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI TALEP FORMU
 
Akademik/İdari Birim Adı:
Bu form teslim edilen "Kişinin Üst Birim" tarafından EBYS'den yazı ile gönderilmesi gerekmektedir.
Talep Sebebi
Çalışan Türü
Ad
Soyad
e-Posta (1*) @sinop.edu.tr
Kullanıcı İsmi
TC Kimlik No

Sicil No
Cinsiyet
Telefon (Dahili)
Kişinin Alt Birimi (4*5*)
Kişinin Unvanı (2*4*)
İsim Ön Eki (3*)
Amirinin Birimi (4*5*)
Amirinin Unvanı (4*)
   

Açıklama:

 
1* Kullanıcaya ait @sinop.edu.tr uzantılı Kurum e-Posta adresi girilecektir. (Bilgi İşlem Daire Başkanlığın'dan temin edilebilir.)
2* Kişinin imza atarken kullandığı görev ünvanı yazılacaktır.Kadro Ünvanı ile karıştırılmamalıdır.Eğer akademik personelin idari görevi yoksa "Öğretim Görevlisi"," Öğretim Üyesi" veya "Öğretim Elemanı" yazılacaktır.
3* İlgili alanı İdari Personel "Ünvanı Yok" şeklinde seçmelidir.
4* Sistem üzerinden evrakın yazılması veya gönderimesi işleminin sorunsuz çalışması için doğru olarak doldurulması gerekmektedir.
5* Birimi ve Amirin Birimi seçilirken bağlı olduğu en alt birim dikkate alınmalıdır. Örneğin Fakütede bulunan ve İdari görevi olmayan bir Akademisyen için birimi Bölüm Başkanlığının alt birimi olan Anabilim Dalı Başkanlığıdır ve Amirinin Ünvanıda Ana Bilim Dalı Başkanıdır.

NOT:

- EBYS üzerinde "Kişisel Bilgiler" kısmından bilgilerinizi güncelleyebilir resim ekleyip şifrenizi yenileyebilirsiniz.
- EBYS yetkilisince sisteme kayıt edilirken düzeltme yapılabilir.
- Kullanıcı Talep Formunun ıslak imzalı aslı biriminde kalacaktır.

Tüm bilgilerimin doğru olduğunu beyan ederim.  
   
 


Akademik Personel
Üniversite Vakfı
EBYS
Önemli Bağlantılar
Uygulama Oteli
Kalite Yönetim Birimi
Akademik Takvim
Öğrenci
Telefon Rehberi
Basında Üniversitemiz
Kütüphane
İhale Duyuruları
SUBİTAM
Yeni Kampüs Alanı
Mezunlar Koordinatörlüğü
Çocuk Üniversitesi
BİMER
Dilek İstek Kutusu

Copyright © | T.C. Sinop Üniversitesi | Tüm Hakları Saklıdır | 2016