Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Belgenin elektronik ortamda oluşturulması ve elektronik imza ile imzalanarak geçerlilik kazanmasını sağlayan sistemi.

Nitelikli Elektronik Sertifika

Her kullanıcının benzersiz bilgilerinin bulunduğu, (T.C. Kimlik No vs.) kişilerin adına kayıtlı ve elektronik imza atılmasında kullanılan elektronik sertifika.

Elektronik İmza

Bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri.

Zaman Damgası

Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kayıt.

Elektronik Belge

Bireysel veya kurumsal fonksiyonun yerine getirilmesi için elektronik ortamda alınmış ya da üretilmiş, içerik, yazı, görüntü veya ses ile ait olduğu fonksiyon için delil teşkil eden kayıtlı bilgi.

Doküman

Resmi belge niteliği taşımayan ancak kurumsal aktivitelerin gerçekleştirilmesinde kullanıcıların bilgi amaçlı olarak kullanabilecekleri kaynaklar.

Dosya Planı 

Kurum ve kuruluşların iş ve işlemleri sonucunda teşekkül eden belgelerin, sistemli bir şekilde dosyalanmasını sağlamak üzere önceden hazırlanmış konu ve konu numaralar bütünü.

Standart Dosya Planı

Kurumsal faaliyetlerin ve bu faaliyetler sonucunda oluşan belgelerin kurumsal yapıya ve hiyerarşiye uygun olarak konu temelli sınıflandırılması için geliştirilmiş ve 2005/7 başbakanlık genelgesiyle yayımlanan belge yönetim planı.

Format

Elektronik dosya türleri.

Elektronik ortam

EBYS ya da kurumsal belge kayıt sistemleri içerisinde resmi bilgi, belge veya dokümanların üretildiği ve kayıtlı olduğu her türlü bilgi ve iletişim teknolojisi.

Kamu Sertifikasyon Merkezi

Kamu Sertifikasyon Merkezi (Kamu SM®), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde 2005 yılında kurulmuştur. 2004/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kamu kurumlarının elektronik imza ihtiyaçlarını karşılama görevi sadece Kamu Sertifikasyon Merkezine verilmiştir.